Jeugd- en GGZ-professional

VISIE
Na 8 jaar voor grote zorginstellingen gewerkt te hebben, ben ik in 2017 volledig voor mezelf begonnen.
De belangrijkste reden hiervoor is dat een hulpvrager maatwerk verdient, en die krijgt hij door een maximale flexibiliteit van de zorgverlener. Daarom wil ik de zorgvrager en mij zo min mogelijk door organisatiekaders laten beperken. Ik wil de zorg kunnen bieden die nodig is, wanneer, waar, zo vaak en op de manier dat de zorgvrager dat wil.
Een persoonlijke benadering is een voorwaarde voor dat maatwerk. Wederzijds begrip en respect staat centraal in mijn mensbeeld.
Verder is praktische hulpverlening en samenwerking met het professionele en sociale netwerk van de hulpvrager essentieel voor een zinvol hulpverleningstraject.

AANBOD
Individuele en groepsbegeleiding van jongeren en volwassenen, zowel intramuraal als ambulant inzetbaar. Ook outreachende hulpverlening en veldwerk/straathoekwerk.

ACHTERGROND
Maatschapelijk werk en dienstverlening (MWD), Pedagogiek (WO), SKJ registratie, opleidingen in o.a. coaching, medezeggenschap, groepsdynamica en ondernemerschap. 9 jaar werkervaring in (Jeugd)GGZ, 3 jaar werkervaring in de ouderenzorg.

MOGELIJKE OPDRACHTGEVERS
– begeleid wonen instellingen
– ambulante specialistische hulpverlening
– jeugdzorginstellingen
– GGZ-instellingen
– sociale wijkteams
– gemeenten
– maatschappelijke opvang