Sprookjes zijn leuk, avontuurlijk, spannend en vermakelijk. Maar zij zijn meer dan dat. Net als mythes, grijpen zij altijd terug op de ongrijpbare archaische discoursen onder fenomenologische gebeurtenissen in zijn algemeenheid, gefingeerd dan wel experimenteel.    Een specifieke kracht van sprookjes is dat alle universeel erkende archetypen – zoals de held, de oude wijze, de gids, de moeder, de schaduw, etc – alom en eenduidig vertegenwoordigd zijn. Een scherpere HD-representatie van ons universele en tijdloze collectieve onbewuste zul je niet krijgen.

Wederom is het meerendeel van de sprookjes hier zelfverzonnen, wat geen afbreuk doet aan de inherente kracht van de verhaalsoort.