Creative_Wallpaper_Chicken_people_034977_

 

Lang geleden las ik in een wetenschappelijk tijdschrift dat niet de mens, maar mos het meest succesvolle organisme op aarde is. Dat wil zeggen dat mos het langst bestaat en zich het snelst repliceert. Mos is tegelijkertijd het organisme dat door de geschiedenis heen het minst veranderd is, het minst denkt en het minst gemanipuleerd wordt – kortom het meest instinctieve en natuurlijke organisme is.

Op het continuum van minst tot meest ontwikkelde – en omgekeerd van meest to minst succesvolle – organisme, staat mos aan het ene uiterste en de mens aan het andere. Vlak na mos, en ver voor de mensheid vinden we de kippen, nog voor achtereenvolgens honden en apen.

Net als honden, apen en mensen en in tegenstelling tot mos en insecten hebben kippen een tamelijk ontwikkeld es (intuitie, instinct, ziel), en anders dan mensen, apen en honden een gunstig onderontwikkeld ego (ratio en denkvermogen), wat hen in de optimale positie stelt om geheel in synchronisatie met de natuur(krachten) te leven. Dit verschaft hen vervolgens de voor ons onvatbare kunst om in hoge mate het universeel rasoverstijgende en tijdsloze collectieve onbewuste te expliciteren door middel van archetypische representaties. Dit is het helderst herkenbaar aan het feit dat kippen het sociale aspect van het leven immer bovenaan de prioriteitenlijst hebben staan: je hebt elkaar nodig om te overleven. En hierdoor kennen kippen geen racisme, geen discriminatie, geen manipulatie, geen afpersing, geen privacyschending, geen uitbuiterij, geen sociale uitsluiting, geen diefstal, geen bureaucratie, geen vrijheidsbeperkingen, geen psychiatrie, geen zorgstelsel, geen machts- en middelenmisbruik, geen verkeerdrempels of -boetes, geen belastingstelsel, geen eenzaamheid, geen eerzuchtige wraak, geen echtelijke ruzies, geen angstcultuur, geen hokjesdenken en geen intolerantie.

Daarnaast geven zij mij – als representanten van de op hen geprojecteede worstelende deelpersoonlijkheden binnen mijn persoonlijke egospectrum – oplossingen voor de interne conflicten die de botsing van mijn es met de door de maatschappij gevoede ego en superego-discoursen teweeg brengen.

Kipologie is een samentrekking van kippen en psychologie. Door hun intuïtieve en eenvoudige levenswijze laten zij ons de ware deugden van het leven zien, en dat het vaak helemaal niet moeilijk is om deze te verwerven. Zij geven ons een andere kijk op psychologie, sociologie, pedagogiek, economie en filosofie. En door hun schattige en onbenullige voorkomen voorzien zij ons van een flinke dosis humor. Dat laatste maakt Kipologie toegankelijk voor iedereen.