Thuis maar niet thuis

Demonen in het huis

 

Slapeloze nachten

Niet beïnvloedbare krachten

 

Angst voor collisie

Pijnigende missie

 

Onplaatsbare geluiden

Die op onheil konden duiden

 

Slaap en vrees niet

Demonen bestaan niet

 

Dit is jouw huis, hier tikt jouw klok

Verwelkom de afgod