Symbolische verhalen stimuleren de cliënt om…

… te luisteren, spreken, beargumenteren, bevragen, discussiëren en respecteren.

… emotioneel en sociaal open te zijn, door doelgroepspecifieke thema’s aan te snijden en persoonlijke aandacht te bieden in een veilige omgeving

… hun emoties, hun wensen, hun kwaliteiten, hun meningen, hun normen en waarden en hun denkpatronen te duiden en te toetsen aan die van anderen.

… middels een laagdrempelige en gestructureerde dagbesteding zelfinzicht te verwerven en herstelbevorderende vaardigheden aan te leren, waarmee zij tot (gedragsmatige) verandering komen

… deel te nemen aan de ervaringsdeskundigheidstraining en de kloof tussen de hulpbiedende en hulpvragende mens te verkleinen