Symbolische verhalen

‘Symbolische verhalen’ is een herstelwerkgroep die aangeboden kan worden in psychiatrische instellingen, trainingshuizen, buurtcentra en andere wijkgerichte platforms, idealiter in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Ook kunnen bijeenkomsten eenmalig en situatiegericht worden gehouden. De bijeenkomsten hebben als doel het rehabilitatietraject te stimuleren.

Een rehabilitatietraject kan niet slagen zonder het aanleren van sociale vaardigheden. Relatief basale vaardigheden als spreken, luisteren, beargumenteren en discussiëren, en vooral cognitieve en emotionele herstelbevorderende vaardigheden genieten in de praktijk van de GGZ niet altijd de aandacht die zij verdienen. Andere vaardigheden zoals openheid, relativeringsvermogen, reflectief vermogen en meningsvorming zijn voorwaarden voor een succesvol rehabilitatietraject.

En juist de cliënten die (nog) niet voldoende capaciteiten hebben om (vrijwilligers)werk of studie te vinden en te behouden, missen in de praktijk die sociale vaardigheden, die hen over de drempel kunnen tillen naar resocialisatie.

Bovendien heeft de herstelwerkgroep of -bijeenkomst de potentie om een krachtige brug te slaan tussen ervaringsdeskundigen, medewerkers, naastbetrokkenen en buurtbewoners, ten doeleinde de kloof tussen (ex)-cliënten en de maatschappij te verkleinen.

Daarom zijn symbolische verhalen er voor iedereen!

image