Verhalen van meester Ed:

… zijn gastlessen van een uur waarin sprookjes, legenden, mythes, Kipologie en andere verhalen verteld worden, gevolgd door een verdiepende discussie en eventueel afgerond met een schriftelijke, mondelinge, individuele of groepsopdracht.

… zijn er voor leerlingen van de basisschool

… zijn toegankelijk, vermakend en kunnen worden afgestemd op de visie, werkwijze, methodiek en programma’s van elke school

… kunnen zo vaak als men wilt gegeven worden, in losse lessen of een lessenpakket

Een losse les is er vanaf 75 euro. Programma’s zijn altijd maatwerk. Neem daarvoor contact met mij op.