imageKwintelier

De naam Kwintelier is een afgeleide van de psychodynamicus G. Quintelier, die zijn onderzoeken en theorien centreert rondom het baarmoederverlangen, wat weer een psychodynamische term van S. Freud is. Voeg hieraan toe: C.G. Jungs notie dat alles gebeurt wat er gebeurt via een collectief onbewuste, de theorie van Joseph Campbell dat het meest persoonlijke universeel is, de allegorische zoektocht naar het smeden van goud (zelfverwezenlijking) en de modernere ontwikkelingspsychologie van Eriksson. En er ontstaat een aanname dat verhalen (lees: het collectief bewuste) de belangrijkste bron is voor het doorgronden en faciliteren van de mens als soort en individu.

Mijn persoonlijke ervaring in een commune in Zuid-Spanje hebben mij verder de nodige normen en waarden meegegeven. Daarvoor al was ik afgestudeerd Maatschappelijk werker en Pedagoog. Ik heb 8 jaar werkervaring in de psychiatrie en het jongerenwerk. Eerder heb ik vrijwillig, onder contract en als stagiair in de ouderenzorg gewerkt.

Naast deze werkzaamheden ben ik zelfstandig improvisatie- en contactclown.

VOG (Verklaring omtrent gedrag) en VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) zijn voor 2016 al aangevraagd.

Op de volgende pagina’s kun je meer lezen over Verhalen van Meester Ed, Symbolische verhalen en andere vertellingen.